אתרי אינטרנט אישיים

יצירת אתרי אינטרנט לרשות סטודנטים ומרצים

המכללה מעמידה לרשות ציבור הסטודנטים והמרצים מספר שירותים ליצירת אתרי אינטרנט וניהול תוכן עצמי:

  1. אתר אינטרנט אישי

חשבון המשתמש הניתן לסטודנטים ומרצים מאפשר שימוש בסביבת Google Apps  ארגונית, תחת הכתובתsapir.ac.il .כך, כתובת הדואר האלקטרונית של משתמש  <user> תהיה user@mail.sapir.ac.il בסביבה של Gmail. לכל משתמש קיימת האופציה להקים אתר אישי באמצעות Google Sites. הדרכה להקמת אתר אישי

השימוש בשירות אינו דורש כל פניה, הוא זמין לכל משתמש רשום (סטודנטים ומרצים).

  1.  פיתוח פרויקטים מבוססי Microsoft

לפי בקשת מרצה , ניתן להקצות לסטודנטים גישה לשרת מבוסס Windows, IIS,  dot.net ,MSSQL  – לצורך פיתוח פרויקט. ניתן לקבל מידע על הגרסא הזמינה בשליחת בקשת שירות מקוונת.

 

מדי פעם מתעדכנות הגרסאות הנתמכות, בהתאם לפרסום גרסאות יציבות חדשות. פרט לעדכונים קריטיים, לא מתבצעים שינויי גרסה במהלך שנת לימודים. בכל רגע נתון, רק גרסה אחת תהיה זמינה. אנו מודעים לכך שלפעמים נדרשת גרסה ישנה יותר או חדשה יותר, אבל  אין ביכולתנו לתמוך ביותר מגרסה אחת בו זמנית.

 

  1. פיתוח פרויקטים מבוססי קוד פתוח

לפי בקשת מרצה, ניתן להקצות לסטודנטים גישה לשרת מבוסס Linux, Apache, MySQL, PHP   – לצורך פיתוח פרויקט. לקבלת מידע ניתן לפתוח בקשת שירות מקוונת.

 

מדי פעם מתעדכנות הגרסאות הנתמכות, בהתאם לפרסום גרסאות יציבות חדשות. פרט לעדכונים קריטיים, לא מתבצעים שינויי גרסה במהלך שנת לימודים. בכל רגע נתון, רק גרסה אחת תהיה זמינה. אנו מודעים לכך שלפעמים נדרשת גרסה ישנה יותר או חדשה יותר, אבל  אין ביכולתנו לתמוך ביותר מגרסה אחת בו זמנית.

 

4 . אתרי אינטרנט לשימוש יחידות ארגוניות

ליחידות ארגוניות קיימות אופציות מובנות אחרות