שירות למרצים – הגשת שאלוני בחינות בצורה מקוונת

הגשת שאלוני הבחינה והבחנים למדור בחינות מתבצעת בצורה מקוונת מתוך "מידע אישי למרצה" (מתוך כוונה להתייעל ולחסוך למרצים את הצורך להגיע במיוחד למכללה).

תהליך הגשת השאלונים מורכב משני שלבים:

  בוחן (במהלך הסמסטר) מבחן (מועד א', ב' וג')
שלב א' – שליחת מידע על המבחן 7 ימי עבודה* (= 10 ימים) עד סוף השבוע השישי של הסמסטר
שלב ב'- שליחת השאלון בקובץ PDF 5 ימי עבודה* (= 7 ימים) מועד א' וב' – 5 ימי עבודה* (= 7 ימים), לפני מועד א'
מועד ג' – 5  ימי עבודה* (= 7  ימים), לפני מועד ג'

* ימי עבודה – לא כוללים שישי שבת וחגים

בחינות משולבות:

בקורסים בהם מתקיימות כמה קבוצות לימוד, ובתנאי שניתן לערבב תלמידים מקבוצות שונות וששאלון הבחינה בכל קבוצות הלימוד זהה, לא נדרש לשלוח פרטי בחינה ושאלון בחינה לכל קבוצה. יש לשלוח את פרטי הבחינה והשאלון לקבוצה אחת בלבד.

להלן קישורים לדפי הסבר לשני השלבים:

שלב א' – עדכון מידע נוסף לבחינה בצורה מקוונת ממידע אישי למרצה

שלב ב' – הגשת שאלון בחינה למדור בחינות בצורה מקוונת ממידע אישי למרצה