מדפסות ייעודיות לסגל הוראה בקמפוס ספיר

בקמפוס ספיר קיימות מספר מדפסות ייעודיות לסגל האקדמי

למרצי המכללה במינוי, שנקבעו להם חדרים בבניינים 10 ו- 11, ישנה אפשרות להדפיס למדפסות המצויות ליד חדרי מרצים. המדפסות ממקומות בבניין 10 בחדרים 10106-10107 (חדר עם 2 כניסות) ובבניין 11 בחדרים 11106-11107 (חדר עם 2 כניסות).

למרצי בית ספר להנדסאים ישנה אפשרות להדפיס למדפסת המצויה בחדר מרצים (2110) בבניין הנדסאים. ההדפסה תעשה לאחר כניסה למחשב המצוי בחדר עם חשבון המשתמש של המרצה. שם המדפסת היא: הנדסאים חדר מרצים.

התמיכה והשירות למדפסות הייעודיות לסגל האקדמי, הם באחריות חברת קופיטק.
לפתיחת קריאת שרות בקופיטק נא לחצו
כאן!

  1. יש להכין את מספר המכונה (מספרה הסריאלי המופיע על גבי המדבקה שמודבקת בחזית המכונה(

 

לדוגמא:

 

קופיטק

 

 

 

 

 

  1. יש להזין את כל המספר באותיות גדולות (CAPS LOCK )

 

  1. המערכת תציג בפניך את פרטי המכונה שלך.

נא לשים לב: יש למלא את השדות: שם, טלפון, בניין ומחלקה.

נא לתאר באופן ברור את התקלה.

 

הקריאות מטופלות על ידי טכנאי חיצוני של חברת קופיטק (סניף ספיר – קופימדיה)

קריאות יטופלו עד 4 שעות מפתיחת הקריאה.

 

במידה ולא הגיעו לטפל בקריאה לאחר יום עבודה, ובמידה ויש בעיה באיכות השרות, ניתן לפתוח קריאה לאגף טכנולוגיות מידע במכללה, לבירור הנושא מול קופיטק.

 

אספקת דפים למדפסות:
לאספקת דפים למדפסות יש לפנות למזכירויות המחלקות האקדמיות בבניין 7 או למזכירות המרכז הטכנולוגי להנדסאים.