הפצת חומרי למידה בפורמט דיגיטלי

במכללת ספיר חומרי הלמידה מועברים לסטודנטים בפורמט דיגיטלי. על המרצים לדאוג מראש להפצת חומרי הלמידה כקבצים במערכות הלמידה השונות. לשם כך עומדות לרשות המרצים מספר מערכות בהן המרצים יכולים לשמור קבצים לטובת הסטודנטים.

סריקת חומרים עבור אתר הקורס בלי-מוד

על מנת לסייע למרצים שמבקשים להעביר חומרי למידה לעיונם של הסטודנטים כגון: מאמרים, דפי נוסחאות, פתרונות למבחנים, מקראות וכדומה (והכל בכפוף לכללי זכויות יוצרים ושימוש הוגן ראה קישור באתר הספרייה בעניין זה: http://w3.sapir.ac.il/makash/moodle/announcements/students_fair_use_sapir.pdf ), באפשרות המרצים להעביר את חומרי הלמידה הללו לסטודנטים ולהפוך אותם נגישים וזמינים עבורם באמצעות קישור במערכת הלי-מוד.

לשם כך יש לשלוח לדוא"ל help@sapir.ac.il   קובץ PDF של החומר הסרוק, ואנו נשלח למרצה בחזרה קישור שאותו ניתן להעלות למערכת הלי-מוד. קישור זה יאפשר גישה לסטודנטים בקורס, לחומרים הסרוקים ויחסוך מהמרצה את הצורך להעלות את הקבצים הכבדים עצם.

סריקת החומרים והכנת הקובץ והעברתו אלינו – באחריות המרצה.

(צפייה בסרטון הדרכה בנוגע להוספת קישור לקורס בלי-מוּד).

מאגרי מידע ותדפיסים סרוקים בספריה

ניתן להשתמש בחלק ממאגרי המידע של הספריה גם מהבית. בחלק מן המאגרים קיימים מאמרים בטקסט מלא. הכניסה למאגרי המידע ותדפיסים סרוקים בהזדהות שם משתמש וסיסמה.

הכניסה למאגרי המידע דרך אתר הספריה -> מאגרי מידע -> אנגלית.

הכניסה לתדפיסים דרך קטלוג "אלף" של הספריה ולחיצה על "digital object" להצגת התדפיס (התדפיסים סרוקים כקבצי PDF ומצריכים תוכנת Adobe Acrobat Reader מותקנת על המחשב).

שימו לב – לפני תחילת עבודה או הכנסת דיסק און קי למחשב ציבורי, יש לעשות "אתחל" (Restart) למחשב. אתחול המחשב מוחק קבצים או תוכנות שהותקנו ע"י משתמשים ומגן מפני הדבקות בווירוסים.

מידע כללי על טכנולוגיות למידה