פורטל שירותי המידע

IS – פורטל שירותי מידע פורטל המרכז בתוכו שירותי מידע העומדים לרשות המשתמשים.
הגישה לפורטל הינה בהזדהות בעזרת שם משתמש וסיסמה אישיים. הפורטל פתוח לשימוש גם מחוץ לקמפוס
TS – גישה לשירותי דוא"ל ניתן לגשת לתיבת דוא"ל מכל מחשב מחוץ לקמפוס בעזרת שם משתמש וסיסמה.
 אפליקציית המידע האישי עבור סטודנטים

עבור מרצים