Category Archives: חדשות רצות

כללי התנהגות במעבדות מחשבים

כללי התנהגות במעבדות מחשבים: – חל איסור מוחלט להכניס אוכל ושתייה למעבדות המחשבים. – אין לנתק את כבלי החשמל והרשת של המחשבים, או את כבלי העכבר, המקלדת ו/או את האזיקונים המקבעים את המחשב. – אין להעביר ציוד או כבלים מעמדה לעמדה. – במקרים בהם העמדה תקולה אין לנסות לטפל בתקלה לבד! יש לדווח למרצה ולעבור לעמדה… Read More »