פעולות תחזוקה לציוד תקשורת

By | 19 ינואר, 2016

ביום שני, בתאריך 25/1/2016 , בין השעות 16:00-18:00 נבצע פעולות תחזוקה לציוד תקשורת.
בשעות אלו יתכנו שיבושים בגישה לכלל שירותי המידע מחוץ למכללה ובגישה לאינטרנט מתוך רשת המכללה.