שומר מסך -נעילת תחנות מנהלה

By | 12 יולי, 2015

החל מה 13 ליולי, תופעל מדיניות של נעילת תחנות מנהלה לאחר 15 דקות של חוסר פעילות. הקשת סיסמת משתמש תשחרר את הנעילה ותאפשר המשך עבודה. המטרה להגביר אבטחת מידע ולצמצם אפשרות שעובר אורח יפעיל תחנה במשרד ללא השגחה בשם משתמש לא לו.

בכל מקרה של נעילת מסך, ניתן גם להתנתק ולהכנס בשם משתמש אחר.