השבתת רשת מתוכננת 

By | 8 נובמבר, 2015

ביום שני, בתאריך 16/11/2015 , בין השעות 19:00-23:00 תשודרג מערכת החיבור לאינטרנט.

בשעות אלו לא תתאפשר גישה לכלל שירותי המידע מחוץ למכללה.

מתוך רשת המכללה, תושבת הגישה לאינטרנט.

 

נא היערכותכם.

 

 בברכה, 

אגף טכנולוגיות מידע