שירות חדש למרצים – הגשת שאלוני בחינות בצורה מקוונת

By | 9 יוני, 2015

למרצים שלום רב,

פתחנו אפשרות שליחת שאלון בחינה מקוון למדור בחינות.

בסמסטר זה ביקשנו מקבוצת מרצים בשתי מחלקות (משפטים; ניהול ובקרה תעשייתית) כפיילוט, לשלוח שאלון מקוון (רכזת המחלקה או הרמ"ח פנו למרצים אלו בבקשה לשתף פעולה).

האפשרות לשלוח שאלון מקוון- פתוחה לכלל המרצים. הנכם מוזמנים להשתמש במנגנון שנפתח, אך לא חייבים.

ההליך מורכב משני שלבים:

א- עדכון פרטי הבחינה.  ב- שליחת שאלון הבחינה. כל שלב דורש אישור של מדור בחינות.

בקישורים שלהלן מסמכי הסבר על כל אחד מהשלבים.

ההליך חדש לעובדי מדור בחינות ולמרצים. מרצה שנתקל בקושי- מוזמן לפנות למרכז תמיכת מחשוב.

כל המרצים רשאים להגיש את שאלון הבחינה ידנית למדור בחינות כנהוג עד היום.

1- שלב א': http://w3.sapir.ac.il/info/shalav-a.pdf

2- שלב ב': http://w3.sapir.ac.il/info/shalav-b-sheelon.pdf

בתודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.